Veggrammer

Veggrammer laget med vår teknologi har nøyaktig geometrisk utforming og rette overflater og leveres klare for avsluttende arbeid med plater i ulike typer materialer: gipsplater, sponplater, sementpaneler forsterket med fiber osv. Vår prosjekteringsavdeling plasserer åpninger for dører, vinduer og ventilasjon i henhold til prosjekteringsdokumentene. Med bruk av vårt svært nøyaktige utstyr produserer vi alle strukturelle elementer. Dette gjør at byggearbeiderne enkelt og raskt kan montere og installere veggrammene. På denne måten fjerner vi risikoen for menneskelige feil (mht. dimensjonering, overforbruk av materialkostnader), minimerer mengden av byggeavfall (vi benytter 100 % av det som produseres), og gjør hele byggeprosessen raskere (strukturene monteres raskt fordi det ikke er behov for ytterligere avretting av veggstrukturer).

Hvor kan våre veggrammer benyttes?

  • Skillevegger (vegger i kontorer, leiligheter og rom)
  • Vindskjermer
  • Moduler/seksjoner inne i bygg
  • Gulvbelegg (gulv eller etasjedekke)
  • Fasaderammer i høyhus

Fasaderammer til monolittiske konstruksjoner og fleretasjesbygg er blitt veldig populære fordi de gjør det mulig å redusere belastningen på fundamentet til et minimum, tilrettelegger for manuell installering uten behov for tungt løfteutstyr, idé, geometri, rask montering og lett installering. Veggene kan leveres med byggtekniske rør, vannledninger og kanaler for kommunikasjonsteknikk.
Veggrammene er laget av konstruksjonsstål med flytegrenser fra 350 til 550 MPa – dette betyr at alle vegger kan benyttes som bærende vegger.

Veggrammer – den optimale løsningen i bygging av store og romslige arealer som skal benyttes som kontorer, seksjoner eller enkeltrom. Ideell geometri, lett vekt og styrke bidrar til at alle konstruksjonsproblemer kan løses i god tid og bidrar til å sikre effektiv kostnadsstyring.