Takstoler

Bygging av tak er den mest kompliserte og tidkrevende prosessen i byggeprosjekter. Det å sikre ekstraordinær nøyaktighet samt å sørge for tilstrekkelig tåleevne hva gjelder snø og annen last forutsetter at man investerer tid, innsats, erfaring og kunnskap.
Takbjelker som er produsert og montert ved hjelp av vår teknologi legger til rette for raskt og enkelt oppsett av takkonstruksjoner (ved hjelp av lego-prinsippet), samtidig som perfekt rammegeometri opprettholdes. Vår prosjekteringsavdeling prosjekterer den nødvendige takrammen i henhold til kravene for effektive konstruksjonsstandarder og fastsetter snøbelastning som gjelder for den aktuelle regionen.

 

Takstoler – bruksområder

Takstol er perfekt for alle typer vegger og støttekonstruksjoner, f.eks. i tre, betong eller murstein. Dersom du ønsker å erstatte taket eller fornye den eksisterende strukturen er det bare å kontakte oss. Vi gir dere den beste løsningen:

 • Ingeniørene våre analyserer strukturen, enten gjennom befaring på den aktuelle byggeplassen eller ved hjelp av tegninger, for å tilby dere den optimale løsningen for takstrukturen.
 • Ingeniørene beregner all last (nedbør, vind, osv.) i henhold til gjeldende konstruksjonsstandard.
 • Bruken av S350GD konstruksjonsstål sikrer at takstrukturen holder lett vekt samtidig som den er holdbar.
 • Sinkbelegg Z275 (275 g sink/m2) sikrer maksimal beskyttelse mot korrosjon.
 • Flammesikre metallrammer krymper ikke.
 • Installeringsprosessen tar kun dager.
 • Værbestandig gjennom hele året. Takrammen kan installeres når som helst på året og under alle tilfredsstillende værforhold.
  Takstol bygget med Light Gauge Steel Framing (LGSF) er lette.

 

Derfor er installering i følgende situasjoner svært kostnadsbesparende:

 • LGSF-takstoler kan benyttes for å fornye hele takstrukturen
 • LGSF-takstoler kan benyttes for å bygge tak på eksisterende vegger eller stendere
 • LGSF-takstoler kan benyttes for rehabilitering av gamle bygninger
 • LGSF-takstoler kan benyttes for å bygge på ytterligere etasjer oppå loft eller øvre etasjer
 • LGSF-takstoler kan benyttes for å gjenoppbygge takstrukturer på nedlagte fabrikker, anlegg osv.

Strukturenes lette vekt og ekstraordinære holdbarhet gjør at konstruksjonens fundament ikke utsettes for stor last.

Takstoler med ustøttede spenn opp til 19 m

Takstol med ensidig fall

Semirund takstol

Takstol med tosidig fall

Mansardtakstol

Flat takstol

Portaltakstol