Montering&installering

Rammene monteres og installeres i henhold til tegninger laget av vårt firma. Hver komponent merkes individuelt som en del av serien med opplysninger om ramme- / fagverksnavn den hører til. Hver ramme / hvert fagverk leveres sammen med en egen monteringshåndbok. De nevnte dokumentene inkluderer opplysninger om monteringsrekkefølge og konfigurasjon. Etter at rammene / fagverket er montert, kan installeringshåndboken benyttes for videre veiledning mht. installeringsrekkefølge av vegger, gulv og fagverk.

Skruetrekker, overordnede monteringstegninger og målebånd er blant utstyret du vil behøve for å montere våre rammer.

Det er moro å montere strukturelementene. Det kan minne om å leke med Lego-byggesett og inspirerer en til å bygge noe spesielt og stort.

Alle rammekomponenter kan kobles sammen (når de kobles sammen høres det en spesiell, egen lyd) gjennom forhåndsperforerte hull. Koblingen strammes til ved hjelp av skruer. Funksjonene og mulighetene med vårt utstyr gjøre det enkelt å sette sammen rammekomponenter med identiske tverrprofiler over profilveggens skjærekant.


Fordi kantene har 45 graders vinkel har man muligheten til å koble sammen to profiler dersom dette er nødvendig for å plassere avstivere eller festepunkter som ligger i vinkel.

Bolter og trippelhull benyttes for å koble sammen rammene med bærebjelkene. Disse benyttes også for å sentrere. Bruk av måleinstrumenter eliminerer behovet for hardt arbeid.

Optimal bruk av teknologi i konstruksjon av festepunkter gjør at det er mulig å feste opp til tre profiler på ett punkt.

Våre strukturer kan settes opp uansett årstid. Hverken snø, regn, is eller stekende sol er til hinder for montering. Arbeidet vi har lagt ned vil spare deg for tid når du gjennomfører prosjektet.

Vårt selskap tilbyr forberedende monteringstjenester. Dette reduserer den samlede tiden som går med til installering på anleggsplassen og gjør overleveringen av anlegget enklere.

Mer om fasene i bygging med LGSF

1.Forberedelse av understrukturen. Gjennomsnittlig vekt til strukturen ved bruk av LGSF-teknologi er 25 til 35 kg per kvadratmeter av strukturens grunnflate. Dette reduserer kravene til den underliggende strukturen. I praksis minskes byggekostnadene for understrukturen 1,5 til 2,5 ganger. Det er imidlertid viktig å sørge for svært nøyaktige parametere i underbygningens nedre del. Det skal være minimalt med feil i den geometriske utformingen. Produserte rammer har en nøyaktighetsgrad ned til 1 mm. Dermed vil eventuelle forskyvninger i underbygningen vises når rammen settes opp.

Underbygningens utforming og tilhørende installeringsmetoder defineres på forhånd ut fra byggets geografiske plassering, stabiliteten i grunnforholdene, terreng, m.m. Stripefundament er den mest populære typen fundament fordi det settes opp over betongblokker. Støpt betongfundament benyttes også ofte. Noen ganger anvendes dette direkte på den naturlige grunnen. LGSF kan bygges på pælefundamentering. LGSF-strukturer er lettere og forutsetter færre materialer for installering. Dermed går det med mindre tid og løsningene blir mindre arbeidskrevende.

LGSF motstår jordskjelv opp til 9,5 på Richters skala og tåler belastninger både i form av vind og nedbør.

2.Rammeinstallering. Monterte veggrammer eller fagverk skal plasseres oppå understrukturen og festes med ankre. Veggrammene kobles sammen med skruer (i henhold til sammenføyningene i planene som er utarbeidet). Følgende installeringsrekkefølge skal følges:

  • Ytre vinkler for veggene i første etasje
  • Veggrammer som er koblet til vinklene på veggene i andre etasje
  • Bjelker/rammer for gulvet i andre etasje
  • Adskilte etasjedekke- og gulvelementer (avhengig av byggeplassen)
  • Andre etasje skal monteres tilsvarende som første etasje.
  • Tredje etasje skal monteres tilsvarende som første og andre etasje.
  • Oppsett av taket eller takstruktur på loftsetasje.

Vinduer og dører installeres når veggene er satt opp. Når rammen er satt opp, dekkes veggene med varmeisolerende materialer og bjelker og gulv samt tak fylles også med varmeisolerende materialer.

3.Bygningskonstruksjon. LGSF-ramme har åpninger for rør for vannforsyning og for elektrisk kabling. Siden selve bygningsrammen skal fylles og gis lyd/varmeisolering bør alle kommunikasjonsteknikk installeres før man starter opp det avsluttende arbeidet. Det er spesielt viktig å legge inn rør, kabler og kommunikasjonsteknikk før bygget gjøres ferdig. Det anbefales å plassere all kommunikasjonsteknikk i rammen. Dersom det skal legges rørledninger i gulvet kan veggene sparkles uten at rørledningene legges på forhånd. Det er likevel nødvendig å planlegge for rørledningenes plassering i veggene.

4.Montering av taket. LGSF-rammestruktur kan benyttes som takstruktur. Den er designet og produsert for konstruksjon av nesten alle typer tak. Å bygge tak med LGSF-rammer er raskt og enkelt. Dette bidrar til å opprettholde de rette dimensjonene og den helt flate overflaten. Takbjelkene er lette og kan installeres uten bruk av tungt utstyr.

5.Installering av gulv. Installering av gulv med LGSF rammestrukturer gjøres nøyaktig, raskt og enkelt, også uten bruk av tungt utstyr. Åpningene i gulvbjelkene benyttes for å installere nødvendig kommunikasjonsteknikk.

Øvre og nedre del av gulvet kan enkelt ferdigstilles. Det øvre laget kan lages ved å feste sponplater til strukturen. For nedre del er det anbefalt å benytte planker, noe som gir et godt isolasjonslag. Når WFB er installert kan du benytte alle typer og former for etasjedekke (f.eks. nedforet himling). Dersom du ønsker å installere gulvvarme er det bare å feste belegget til gulvet og støpe betonglaget inkludert rørene/kablene til gulvoppvarmingen.

6.Innvendige vegger og skillevegger. Etter at alle yttervegger i LGSF-rammestrukturen er blitt isolert og kommunikasjonsteknikk, vannforsynings- og elektriske nettverk samt hovedkabel er lagt ned kan innvendige vegger og skillevegger settes opp.

Et eller to lag med gipsplater boltet til strukturen benyttes for vegger og skillevegger. Det første laget med gipsplater kan erstattes av sponplater eller kryssfiner. Møbelelementer kan festes til slike vegger uten behov for ytterligere stendere e.l. WFB kan benyttes i stedet for sponplater eller kryssfiner, noe som ville ha en ytterligere lydisolerende effekt. Rommet mellom seksjonene kan fylles med mineralull eller annet lydisolerende materiale. Når alle vegger, skillevegger og elementer under gulvet er installert, kan dekorative gulvbelegg legges.