Produksjon

Produksjonsprosessen til LGSF (Lighter Gauge Steel Framing) er tuftet på mulighetene som ligger i det høyteknologiske og innovative utstyret levert av selskapet HOWICK i New Zealand. Utstyr av høy kvalitet sikrer produksjon av rammeelementer med nøyaktighet helt ned til 1 mm. Med produksjonskapasiteten til vår produksjonslinje kan vi produsere 200-250 kvadratmeter stålrammer for boliger på ett arbeidsskift.

I produksjonen benyttes en metalltykkelse på 0,8-1,2 mm med et antikorrosjonsbelegg i sink – sink 275 gr/m2 og aluminium  > 150 gr/m2, sink og magnesium > 175 gr/m2.

Vi benytter byggestål i høy kvalitet (med flytegrense fra 350 til 550 MPa) fra de verdenskjente produsentene ARCELOR MITTAL, MARCEGAGLIA og BLUESCOPESTEEL

Produksjonsteknologien som benyttes for metallrammer øker rammenes bæreevne og forenkler montering og installering. Med utstyret gjennomfører vi følgende arbeid for å optimalisere profilene:

 1. Lip cut. Kantbeskjæring gjør det mulig å montere profilene sammen både direkte eller gjennom.
 2. Dimple hole. Også kjent som forhåndsperforerte hull. Benyttes hovedsakelig for å montere sammen rammeprofiler ved å feste dem med skruer som strammes.
 3. Bjelkeavslutning med 45-graders vinkel. Vinkelskåret profil. Ved å skjære avslutningen med 45-graders vinkel blir det mulig å sette sammen to profiler med hvilken som helst vinkel.
 4. Merking. Hver rammekomponent trykkmerkes med permanent farge i henhold til prosjekteringsdokumentasjonen. For å gjøre dette benyttes trykkingsutstyr. Dermed kan rammene settes sammen like lett og like spennende som om det var Lego.
 5. Boltehull. Maskinen gjennomhuller metallet og lager hull med en diameter på 13 mm. Dette brukes for å skjøte rammer/bjelker med bolter, pakninger og muttere.
 6. Tredoble hullserier Benyttes for å skjøte sammen rammer og sikre kalibrering/rett posisjon.
 7. Byggtekniske åpninger. Også kjent som fabrikasjonshull. Benyttes for å skjule elektriske ledninger, vannrør og andre innretninger i vegger eller bjelker i de første fasene av byggearbeidet.
 8. Utstuket profil. Utstukede profiler gjør det mulig å sette inn identiske tverrsnittsprofiler inn i hverandre og likevel opprettholde en flat overflate.
 9. Innskjæring. I tillegg til utstikk benyttes sidelengs innskjæring slik at profilene enkelt kan kobles sammen.

 • Alle arbeidsoperasjoner gjennomføres ved å benytte perforeringsteknikk. Dette gjør at sinkbelegget på skjærepunktene ikke påvirkes. Vi benytter konstruksjonsstål i høy kvalitet med et tett beskyttende sinkbelegg (Z275/m2) fra verdensledende produsenter. Pga. diffusjonseffekten der hvor metallet perforeres, bevares sinkbelegget på alle skårne kanter. Dermed blir det ingen korrosjon der metallet er kappet. På denne måten skiller arbeidsprosessen seg fra varmeskjæring med polerte verktøy eller elektrisk sag.
 • Delene som produseres, spesielt loddrette stendere, har en liten nedoverbrett. Dette sikrer en stram og rett forbindelse med de øvre og nedre delene av rammen. Punkter med rullede avstivede plater strekkes radialt når man former delen. Dersom en loddrett stender festes til vannrette bånd uten denne nedoverbretten, bør det lages et mellomrom mellom nedre båndvegg og søyleavslutningen. Slike mellomrom overfører belastningen til skruene og strukturen som helhet kan krympe noe som følge av belastningen. Som vist på figuren har alle deler på våre strukturer en nedoverbrett. Dette er teknisk fordelaktig når man sammenlikner denne teknologien med konvensjonelle konstruksjonsmetoder med støpte profiler.

Produksjonskapasiteten til vår produksjonslinje gjør det mulig å produsere 200-250 m2 stålrammer for boliger på ett arbeidsskift.

Våre profiler: størrelser og geometri (utsnitt)

Asymmetrisk tverrsnitt av produserte profiler. Profilkanten på venstre side er høyere enn kanten på høyre siden pga. tykkelsen på metallet som er brukt. Slik asymmetrisk utforming brukes når to profiler skal plasseres slik at den ene ligger inne i den andre for å lage en boks – noe som gir en styrket profil (bjelke).