Prosjektering

Etter at man har blitt enig om konstruksjonen som er utviklet samt designet med kunden og fått endelig godkjenning, overføres prosjekteringsdokumentene slik at produksjonen av rammene kan begynne.
Medarbeiderne i vår prosjekteringsavdeling har omfattende erfaring innen LGSF-teknologi (Light Gauge Steel Framing) og stålstyrkeanalyse. Rammene produseres i henhold til avtalt teknologi og i samsvar med elementenes løfteegenskaper. Dette gjør det mulig å bygge treetasjes bygninger (både til boligformål og kommersielt bruk) og ustøttede spenn på 15-18 meters høyde (for brakker og lagerbygninger).

Vår prosjekteringsavdeling søker å optimalisere rammestyrken. Montering av strukturer med lett vekt på et lett fundament kan redusere kostnader.

Våre prosjekteringsingeniører utarbeider et sett med monteringstegninger for hver ramme, samt en overordnet monteringsplan for alle rammene. På denne måten tilrettelegger vi for enkel montering av rammene. Samlet kostnad for bestillingen inkluderer delene til de ulike komponentene, festepunkter og installeringsrekkefølge.

Nøyaktighet i produksjon av rammeformen med presisjon helt ned til 1 millimeters nøyaktighet reduserer risikoen for menneskelige feil på byggeplassen. Etterlevelse av monteringskravene sikrer langvarig stabilitet av bygningens struktur og eliminerer faren for eventuelle forskyvninger i ettertid.

Maksimale avvik fra bygningens forhåndsdimensjonerte geometri er 1 mm.

Vår prosjekteringsavdeling utvikler ikke bare komplekse strukturer men kan også å foreslå den optimale løsningen for rammer som skal benyttes til:

 • Tilstøtende strukturer
 • Loftsetasjer
 • Halve etasjer
 • Markiser
 • Gulv
 • Interne skillevegger
 • Trappeløp og trapper
 • Balkonger
 • Reklamestativ
 • Vegger
 • Rammesystemer

Samt alt annet som du ønsker å konstruere – på den enkleste, raskeste, mest kvalitetsmessige og pålitelige måten. Dersom du har en idé, bare få den ned på et papir og våre prosjekteringsingeniører kommer til å foreslå den beste løsningen som er mulig.